Τομείς Δραστηριότητας

Η εταιρεία Business Consultant Experts μπορεί να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες ανά οικονομικό τομέα προκειμένου να βοηθήσει στις απαιτήσεις των πελατών της. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας είναι :

Εμπόριο

 • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Αναζήτηση πελατών εσωτερικού και εξωτερικού
 • Άμεσες λύσεις για οικονομικά, εργατικά και λογιστικά θέματα
 • Ανάλυση αγοράς για προσδιορισμό ζήτησης στο άμεσο μέλλον σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
 • Σύνταξη επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων για επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας

Μεταποίηση

 • Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • Άμεσες λύσεις για οικονομικά, εργατικά και λογιστικά θέματα
 • Δημιουργία αλυσίδας προστιθέμενης αξίας του προιόντος
 • Ανάλυση αγοράς για προσδιορισμό ζήτησης σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
 • Σύνταξη επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων για επέκταση της μεταποιητικής δραστηριότητας

Ενέργεια

 • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για επενδύσεις σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Αναζήτηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις σε ΑΠΕ
 • Παροχή συμβουλών και διεκπεραίωση διαδικασιών για μικρά έργα ΑΠΕ (όπως Φωτοβολταικά στις στέγες)
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις στα κτίρια για ενεργειακά πιστοποιητικά απόδοσης των κτιρίων
 • Εξέταση και προτάσεις για ενεργειακή εξοικονόμηση στα κτίρια και αναζήτηση τρόπων χρηματοδότησης

Περιβάλλον/ Κλιματική μεταβολή

 • Μελέτες περιβαλλοντικών όρων για πραγματοποίηση επένδυσης και άδειες
 • Δημιουργία περιβαλλοντικών συστημάτων διοίκησης επιχειρήσεων και πιστοποιητικά (ISO 4001 και EMAS)
 • Ανάλυση και περιγραφή οικολογικού αποτυπώματος δράσεων επιχείρησης
 • Υποστήριξη για προετοιμασία και υλοποίηση πράσινων επενδύσεων
 • Αξιολόγηση ευκαιριών και ρίσκου για πράσινη επιχειρηματικότητα και βελτιστοποίηση της διαχείρισης κινδύνου
 • Αξιολόγηση επενδύσεων που μπορούν να δημιουργήσουν άδειες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για μεταπώληση
 • Διοίκηση πακέτων και αγορά ή πώληση αδειών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών αδειών

Αγροτικά

 • Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για αγροτικές επενδύσεις
 • Συμμετοχή, προετοιμασία και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για αγροτικές επενδύσεις και επιδοτήσεις
 • Άμεσες λύσεις για οικονομικά, εργατικά και λογιστικά θέματα
 • Αναζήτηση πελατών εσωτερικού και εξωτερικού για αγροτικά προϊόντων

Leave a Reply