Η Εταιρεία

Ποιοί Είμαστε

Η εταιρεία Business Consultant Experts ξεκίνησε τις δραστηριότητές τις το 2012 με στόχο την ενίσχυση της αγοράς και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην αναζήτηση λύσεων. Τα μέλη της Business Consultant Experts έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε όλους τους οικονομοτεχνικούς τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η εταιρεία Business Consultant Experts απευθύνεται σε ιδιωτικές Επιχειρήσεις της Ελλάδας και ιδιώτες που αναζητούν έξυπνες και πρακτικές οικονομικές λύσεις.

Οι κύριοι τομείς δράσεις της Business Consultant Experts είναι οι ακόλουθοι

  • Φορολογικά θέματα για ιδιώτες και επιχειρήσεις
  •  Οικονομοτεχνικές μελέτες και επιχειρηματικά σχέδια
  • Λογιστικά θέματα και λογιστική διαχείριση επιχειρήσεων
  • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων

Η πολύχρονη εμπειρία των μελών της Business Consultant Experts σε συνδυασμό με τις συνεργασίες με εξειδικευμένους οικονομολόγους σε διάφορους τομείς δράσης προσδίδουν δυναμικότητα, επαγγελματισμό και εγγύηση στις δραστηριότητές μας. Στην εταιρεία μας, δίνουμε τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση στον φορολογούμενο, είτε πρόκειται για ιδιώτη, ελεύθερο επαγγελματία η επιχείρηση.

Μέσα στο νέο επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Business Consultant Experts μπορεί να σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες και να σας βοηθήσει να αναζητήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς η διεθνής δράση των μελών της μπορεί να σας προτείνει νέες ιδέες για νέες αγορές του εξωτερικού καθώς και για υπάρχουσες αγορές εντός της Ελλάδας. Η διευκόλυνση με βάση τις οικονομικές αναλύσεις μας, την οργάνωση της επιχείρησής σας, τη συμμετοχή σε προγράμματα για χρηματοδοτικά εργαλεία και την αναζήτηση κατάλληλων αγορών θα ενισχύσει τη θέση σας και θα σας δημιουργήσει νέες προοπτικές.

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και ο ειδικός συνεργάτης μας θα αναλάβει να σας βοηθήσει ή αναφερθείτε στο help desk και θα σας παραπέμψουμε στον αρμόδιο για τα θέματά σας.

Leave a Reply