Έργα ύψους 620 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έργα ύψους 620 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), ανέφερε... Continue reading →