Οργάνωση – Διοίκηση

Η εταιρεία Business Consultant Experts αναλαμβάνει την οργάνωση και διοίκηση ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων με δραστηριότητα στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διάφορες δράσεις διοίκησης των επιχειρήσεων, παράλληλα με τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματά τους, και διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων αποτελούνται από :

  • Αξιολόγηση κατάστασης υπάρχουσας επιχείρησης με συγκεκριμενοποίηση και επικαιροποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
  • Επιχειρηματικά πλάνα για νέες επιχειρήσεις για προσδιορισμό στόχων και εντοπισμό κατάλληλων αγορών
  • Χρηματοοικοκονομικός και λογιστικός προγραμματισμός για έλεγχο πραγματοποίησης των στόχων της επιχείρησης
  • Εύρεση κατάλληλου προσωπικού για τις θέσεις εργασίας της επιχείρησης
  • Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού και καθοδήγηση των μελών της επιχείρησης για δράσεις εκπαίδευσης και σεμιναρίων
  • Δημιουργία ομάδων εργασίας εντός της επιχείρησης για βέλτιστο επιμερισμό των αρμοδιοτήτων
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και κοινωνικής έκφρασης
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση για την διαδικασία  επιδοτήσεων  νέων επαγγελματιών μέσω ΟΑΕΔ ή προγραμμάτων επιδότησης σε άλλους φορείς

Leave a Reply