Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

H εταιρεία Business Consultant Experts διαθέτει έμπειρους και ικανούς συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα και αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο και έμπιστο σύμβουλο για κάθε ελληνική και ξένη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και ιδιώτη. Προκειμένου να ενημερωθείτε και να συνεργαστείτε μαζί μας, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα φυσικής ή διαδικτυακής συνάντησης ανάλογα με την τοποθεσία σας.

Για επιχειρήσεις

Η εταιρεία Business Consultant Experts παρέχει τις ακόλουθες φοροτεχνικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 • Έναρξη, τροποποίηση και διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης καθώς και επιλογή κατάλληλης νομικής μορφής
 • Δημιουργία ευέλικτων φορολογικών σχημάτων προς όφελος της επιχείρησης καθώς και συμβουλές για αναδιοργάνωση των διαδικασιών για μείωση του φορολογικού βάρους.
 • Υπολογισμός και σύνταξη του ΦΠΑ, ΦΜΥ και εισοδήματος και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά
 • Ενημέρωση Ελλήνων και ξένων επιχειρήσεων για μετατροπές στο φορολογικό καθεστώς εγκαίρως ώστε να αναπροσαρμόζουν τις δράσεις τους
 • Κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας των εργαζομένων της επιχείρησης
 • Επίλυση φορολογικών θετμάτων με γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Εφορειών και Υπουργείου Οικονομικών
 • Νομική κάλυψη μέσω δικτύου συνεργατών σε διάφορα θέματα εργατικού και φορολογικού δικαίου.

Για ιδιώτες

Η εταιρεία Business Consultant Experts παρέχει διάφορες υπηρεσίες σε έλληνες και ξένους ιδιώτες για διάφορα φορολογικά θέματα.

 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS NET (Ε1-Ε2-Ε9)
 • Άμεσος υπολογισμός του σχετικού φόρου που αντιστοιχεί στη φορολογική δήλωση του ιδιώτη
 • Συμβουλές για μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στον ιδιώτη από τα ακίνητα και τα εισοδήματά του
 • Κάλυψη τεκμηρίων και συμπληρωματικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για διάφορα έτη όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο

Leave a Reply